8 augustus 2018

Privacy

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met de kusjeopjehart.nl klantenservice. Wij streven er naar om alle vragen en klachten per e-mail binnen 1 werkdag te beantwoorden. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.
Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken. Uw geboortedatum gebruiken wij als een manier om te controleren of u meerderjarig bent. Daarnaast kunnen wij deze gebruiken om u een verrassing toe te sturen rond uw verjaardag.
Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden.
Uw telefoonnummer: Om uw bestelling te kunnen versturen met acceptgiro (achteraf betalen) vragen wij van u altijd een (vast) telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent (mag ook werk zijn). Dit nummer gebruiken wij o.a. om uw (niet afgeronde) bestelling te verifiëren en service te verlenen.
Uw IP-adres: Wanneer u een bestelling plaatst, slaan wij uw IP-adres op. Dit doen wij ter voorkoming van fraude.
Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina’s dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
Klantenservice: U kunt met ons mailen en facebooken. Om onze service beter te maken en om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen, maken wij aantekeningen die wij bewaren.
Betaalgegevens: Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.
Fraude: Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Als het moet, geven wij uw klantgegevens door aan de overheid.
Bewaartermijn: Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Indien u geen account meer bij ons heeft, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:
Persoonsgegevens
de verwerking van uw bestelling.
de bezorging op het door u aangegeven afleveradres. Indien nodig voor het afhandelen van de bestelling, geven wij deze gegevens door aan andere partijen zoals bezorgdiensten.
u op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).
Verkeersgegevens
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.
Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig andere partijen in.

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van kusjeopjehart.nl zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.
Anonieme openbare vermelding van donaties aan het goede doel

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op:

E-mail: info@kusjeopjehart.nl